Organization

ORGANIZING COMMITTEE

Steering Committee

Wen Gao, Beijing Univ. (Peng Cheng Laboratory) , China
Han Ding, Huazhong Univ. of Sci. and Tech., China
Guozheng Wu, National Natural Sci. Fdn. of China, China
Antonio Bicchi, Italian Institute Tech., Italy
Bruno Siciliano, Univ. Napoli Federico II, Italy
Toshio Fukuda, Nagoya Univ., Japan
Mengchu Zhou, New Jersey Institute of Tech., USA

General Chair

Qingquan Li, Shenzhen Univ., China

General Co-Chairs

Zhong Ming, Shenzhen Univ., China
Philip Chen, South China Univ. of Tech. China

Program Chair

Jianqiang Li, Shenzhen Univ., China

Program Co-Chairs

Wei He, Univ. of Sci. and Tech. of Beijing, China
Weiwei Wan, Osaka Univ., Japan
Zhijun Li, Univ. of Sci. and Tech. of China, China

Organizing Chairs

Huaping Liu, Tsinghua Univ., China
Chengwen Luo, Shenzhen Univ., China
Jian Huang, Huazhong Univ. of Sci. and Tech., China

Organizing Co-Chairs

Yu Kang, Univ. of Sci. and Tech. of China, China
Yongchun Fang, Nankai Univ., China

Local Arrangement Chairs

Nan Lu, Peng Cheng Laboratory, China
Jie Chen, Shenzhen Univ., China
Fei Chen, Italian Institute of Tech., Italy
Chenglong Fu, Southern Univ. of Sci. and Tech., China

Special Session Chairs

Rong Song, Sun Yat-sen Univ., China
Xin Wang, Shenzhen Academy of Aerospace Tech., China
Guang Chen, Tongji Univ., China

Award Chairs

Jun Wang, City Univ. of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong
Eiichi Yoshida, Natl Insts of Advanced Inds Sci. and Tech., Japan
Xinkai Chen, Shibaura Inst. of Technology, Japan
Chun-Yi Su , Corcodian Univ., Canada
Chenguang Yang, Univ. of the West of England

Publicity/Exhibits Chairs

Bin Fang, Tsinghua Univ., China
Linlin You, Shenzhen Univ., China
Joo-Hoo Lee, Ritsumeikan Univ., Japan

Publication Chairs

Rongxin Cui, Northwestern Polytechnical Univ., China
Dongpu Cao, Univ. of Waterloo, Canada
Hongbo Gao, Univ. of Sci. and Tech. of China, China

Register Chairs

Wei Cheng, Shenzhen Univ., China
Lijia Ma, Shenzhen Univ., China
Xiaoli Chu, Univ. of Sci. and Tech. of China, China